Woningbouwplannen Hugo de Jonge gaan vooralsnog door

Op woensdagavond 6 september heeft de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken besloten dat het merendeel van de agendapunten, inclusief de woningbouwplannen van demissionair minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge, niet controversieel zijn.

Deel dit artikel

Dit betekent dat de Kamerdebatten en besluiten kunnen blijven plaatsvinden, zelfs nu het kabinet is gevallen. Overigens is het nog altijd geen uitgemaakte zaak of de wetsvoorstellen daadwerkelijk doorgaan, ook niet op korte termijn.

Wet betaalbare huur

De Wet Betaalbare Huur, met een geplande ingangsdatum van 1 januari 2024, is het meest omstreden wetsvoorstel. Het doel van deze wet is het beteugelen van stijgende huurprijzen. De vrees vanuit de vastgoedbranche is dat dergelijke huurregulering de ontwikkeling van nieuwe woningprojecten verder zal compliceren. Op dit moment ligt het wetsvoorstel voor advies bij de Raad van State.

Wet versterking regie volkshuisvesting

De consultatiefase van het wetsvoorstel ‘Versterking regie Volkshuisvesting’ is inmiddels beëindigd en lijkt brede steun te genieten in de Tweede Kamer. Volgens Aedes, de belangenvereniging van woningcorporaties, is het cruciaal dat deze wet snel wordt aangenomen. Immers, onderwerpen zoals woningbouw, verduurzaming en betaalbaarheid van huren dulden geen verdere vertraging meer.

Vaste huurcontracten

Het voorstel om vaste huurcontracten opnieuw als de standaard in te voeren, heeft in mei 2023 al brede steun gekregen in de Tweede Kamer. De verwachting is dat deze wet in de Eerste Kamer zal worden aangenomen. De beoogde invoeringsdatum hiervoor is 1 januari 2024.

Stikstofbeleid

Het stikstofbeleid is van grote invloed op diverse aspecten van de woningsector. Er wordt vanuit gegaan dat in ieder geval de uitkoopregeling van boeren van kracht blijft.

Ruimte voor onderhandelingen

Een mogelijke verklaring voor het niet controversieel verklaren door de Kamercommissie is dat partijen, met het oog op aanstaande verkiezingen genoeg onderhandelingsruimte willen behouden. Door nu al tegen beleidsplannen te zijn, zoals die van Hugo de Jonge voor de huurmarkt, riskeert men zichzelf politiek in een hoek te drijven.

Let op: de aangeboden informatie in dit artikel is enkel en alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Beslissingen die u neemt op basis van informatie in dit artikel zijn voor eigen rekening en risico.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang periodieke updates van onze vastgoed experts

Hoe kunnen we je helpen?

Ook interessant

Meld u gratis aan

Wij bieden beleggingen aan die niet beschikbaar zijn op openbare marktplaatsen. Meld u gratis aan.