Verkiezingsprogramma’s 2023: hoe politieke partijen de woningcrisis willen aanpakken

In de aanloop naar de komende verkiezingen kunnen we er niet omheen: de woningcrisis in Nederland is urgenter dan ooit. Hoe denken de politieke partijen hier verandering in te brengen? Dit artikel geeft je een snel overzicht van de belangrijkste standpunten over de woningmarkt, rechtstreeks uit de concept-verkiezingsprogramma’s.

Deel dit artikel

(N.b. dit artikel wordt doorlopend bijgewerkt)

PvdA/GroenLinks

Het verkiezingsprogramma van PvdA/GroenLinks zet in op volkshuisvesting als een publieke verantwoordelijkheid. De partijen willen een Nationale Grondbank en een Woningbouwfonds lanceren om betaalbare woningen te bevorderen. Ze beogen een bredere inzet van woningcorporaties en stimulering van wooncoöperaties. Verdere speerpunten zijn huurregulering voor alle inkomensgroepen en energiezuinige woningen.

» Bekijk hier het programma van Pvda/GroenLinks.

Volt

Volt richt zich op de snelle bouw van betaalbare en duurzame woningen. De partij streeft naar een apart ministerie voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening en een nieuw volkshuisvestingsfonds. Ze willen tevens de hypotheekrenteaftrek afschaffen en coöperatief wonen stimuleren, geïnspireerd door het Duitse model.

» Bekijk hier het programma van Volt.

VVD

De VVD promoot het principe ‘Een eigen huis voor iedereen’. Centraal in hun programma staat een Kooprechtwet die huurders van sociale huurwoningen het recht geeft te kopen. De partij wil de hypotheekrente handhaven en minder nadruk op studieschuld bij hypotheekaanvragen. Ze bepleiten een aantrekkelijk investeringsklimaat voor verhuurders en meer betaalbare koopwoningen, vooral in stedelijke gebieden.

» Bekijk hier het programma van de VVD.

CDA

Het CDA borduurt voort op de plannen van Hugo de Jonge. De partij wil zodoende een holistische aanpak van volkshuisvesting en beoogt de bouw van een miljoen nieuwe woningen tegen 2030. De partij focust op starters, gezinnen en ouderen, en wil lokale initiatieven stimuleren. Het CDA pleit tevens voor consumentenbescherming tegen oneerlijke erfpachtconstructies.

» Bekijk hier het programma van het CDA.

BBB

De BBB wil bouwprocedures versnellen en meer samenwerking tussen diverse partijen. Ze zijn kritisch op de invloed van migratie en willen een aantal voordelen bieden aan investeerders in betaalbare woningen. Zo dient de aanpassing in de leegwaarderatio (box 3) te worden teruggedraaid. Daarnaast wordt het voorgenomen doortrekken van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) voor middeldure huurwoningen naar 187 punten voorlopig bevroren. Bovendien wil de BBB onderzoeken of het verder reguleren van de markt niet betekent dat er minder geïnvesteerd gaat worden. 

» Bekijk hier het programma van de BBB.

NSC (Pieter Omtzigt)

Hoewel Pieter Omtzigt nog geen concrete plannen heeft uitgewerkt, suggereert hij een focus op financiële zekerheid, een prominentere rol voor woningcorporaties en kritische blik op investeerders en ongecontroleerde migratie.

Conclusie tot dusver

Alle partijen erkennen het belang van het aanpakken van de woningcrisis, maar verschillen in hun benadering en mate van detail. Ze zoeken een evenwicht tussen bouwstimulering, marktregulering en het bieden van diverse woonopties voor uiteenlopende doelgroepen. De VVD en vooral de BBB houdt hierbij oog voor de investeerder.

Let op: de aangeboden informatie in dit artikel is enkel en alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Beslissingen die u neemt op basis van informatie in dit artikel zijn voor eigen rekening en risico.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang periodieke updates van onze vastgoed experts

Hoe kunnen we je helpen?

Ook interessant

Meld u gratis aan

Wij bieden beleggingen aan die niet beschikbaar zijn op openbare marktplaatsen. Meld u gratis aan.