Beleggingskans: seniorenwoningen in het midden- en hogere segment

De zorgsector wordt geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen, waaronder een snel groeiend tekort aan seniorenwoningen, een gebrek aan personeel en toenemende eenzaamheid onder ouderen. Welke kans biedt dit voor particuliere vastgoedbeleggers?

Deel dit artikel

Dit artikel belicht de sterk stijgende vraag naar seniorenwoningen en de potentiële kansen die dit biedt voor particuliere vastgoedinvesteerders.

Ruim 430.000 woningen benodigd voor senioren

Tot 2050 zijn er 1,3 miljoen extra woningen nodig in Nederland om de groeiende bevolking te kunnen huisvesten. Ruim 430.000 van deze nieuwe woningen moet geschikt zijn voor senioren. Dit is de opvallende conclusie van CBRE in het sectorrapport over zorgvastgoed.

Sterk stijgende vraag naar twee woningtypen

1. Zelfstandige woningen met zorg in de buurt (+ 240.000 wooneenheden)

Een groeiend aantal senioren kiest ervoor om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, met of zonder de hulp van thuiszorg. Deze trend wordt versterkt door overheidsbeleid dat zelfstandig wonen voor ouderen aanmoedigt. Meer dan de helft van deze groep kan comfortabel leven in zogenaamde levensloopbestendige (LLB) woningen. Dit zijn vaak gewone huizen, verspreid over de buurt, die met een paar relatief eenvoudige aanpassingen veilig en gemakkelijk bewoonbaar zijn voor senioren. Eenzaamheid zal echter een probleem gaan vormen voor een deel van deze groep. Een aantrekkelijke oplossing kan zijn om zorgwoningen in de buurt te groeperen, met extra aandacht voor welzijn en aanvullende faciliteiten. Deze ‘clustering’  draagt tevens bij aan een efficiëntere zorgverlening, wat een groot voordeel is gezien de structurele personeelstekorten in de zorgsector.

2. Extramurale zorgwoningen (+ 190.000 wooneenheden)

Senioren die vanwege gezondheidsproblemen niet langer thuis kunnen blijven, zullen moeten verhuizen naar een extramurale zorgwoning waar 24-uurszorg beschikbaar is. Deze groep zal in de komende jaren aanzienlijk groeien, mede door de snelle toename van het aantal ouderen met dementie. De overheid heeft besloten deze zorg niet langer intramuraal te financieren, zoals in het verleden wel het geval was. Daarnaast zullen extramurale woningen nodig zijn voor senioren die er bewust voor kiezen om te verhuizen naar een aangepaste woning waar zorg (tot 24 uur per dag) op afroep beschikbaar is.

Gunstig bij-effect: bevordering doorstroming op de woningmarkt

Huidige senioren wonen vaak in ruime koopwoningen. Of ze ervoor kiezen om te blijven of te verhuizen, hangt grotendeels af van de kwaliteit van het beschikbare vastgoed voor ouderen. Door voor deze groep kwalitatief hoogwaardige, levensloopbestendige woningen te bouwen, kan de verhuisbeweging worden gestimuleerd. Dit zal een nieuwe dynamiek aan de woningmarkt geven, waardoor starters en jonge gezinnen de mogelijkheid krijgen om door te stromen naar een geschikte(re) woning.

Beleggingskans: seniorenwoningen in het midden- en hogere segment

Het bouwen voor de nieuwe generatie senioren lijkt inmiddels een haalbare optie te zijn. Deze nieuwe groep ouderen heeft immers meer vermogen dan de huidige. Er is in feite een markt voor zorgwoningen in het midden – en hogere segment, dat wil zeggen aantrekkelijke, moderne zorgwoningen met een hoog niveau aan voorzieningen en diensten. Dit biedt mogelijkheden voor investeerders, die in de afgelopen jaren sowieso steeds actiever zijn gaan beleggen in de zorgwoningmarkt.

De rol en het aanbod van Aureum Vastgoed

Aureum Vastgoed ziet nieuwbouw als een zeer efficiënte manier om aan de snel stijgende vraag (én verduurzaming) van zorgvastgoed te voldoen. Wij mede-initiëren daarom zorgontwikkelprojecten welke op termijn aangeboden worden aan particuliere eindbeleggers.

Wil je meer te weten komen over deze beleggingsniche of wellicht gaan investeren in duurzame seniorenwoningen? Plan een gratis adviesgesprek in. We staan je graag te woord!

Let op: de aangeboden informatie in dit artikel is enkel en alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Beslissingen die u neemt op basis van informatie in dit artikel zijn voor eigen rekening en risico.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang periodieke updates van onze vastgoed experts

Hoe kunnen we je helpen?

Ook interessant

Verkiezingsprogramma’s 2023: hoe politieke partijen de woningcrisis willen aanpakken

In de aanloop naar de komende verkiezingen kunnen we er niet omheen: de woningcrisis in Nederland is urgenter dan ooit. Hoe denken de politieke partijen hier verandering in te brengen? Dit artikel geeft je een snel overzicht van de belangrijkste standpunten over de woningmarkt, rechtstreeks uit de concept-verkiezingsprogramma’s.

Woningbouwplannen Hugo de Jonge gaan vooralsnog door

Op woensdagavond 6 september heeft de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken besloten dat het merendeel van de agendapunten, inclusief de woningbouwplannen van demissionair minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge, niet controversieel zijn.

Einde kabinet Rutte IV en de mogelijke gevolgen voor het woonbeleid

Sinds de val van kabinet Rutte IV is er sprake van een ware politieke leegloop in Nederland. Ook staan meerdere wetsvoorstellen op losse schroeven, waaronder diverse initiatieven van demissionair woonminister Hugo de Jonge. Welke consequenties heeft de val van het kabinet voor het woonbeleid van Nederland?

Download de brochure

Wilt u wellicht investeren in een beleggingsappartement? Laat hieronder uw gegevens achter. U ontvangt de brochure geheel vrijblijvend in uw mailbox.

Meld u gratis aan

Wij bieden beleggingen aan die niet beschikbaar zijn op openbare marktplaatsen. Meld u gratis aan.