Beleggingskans: nieuwe en duurzame bedrijfsunits

Het vinden van geschikte bedrijfsruimtes blijkt al jarenlang een enorme uitdaging te zijn voor ondernemers. Deze problematiek wordt bevestigd door de meest recente Aanbodmonitor Bedrijfsruimte, uitgegeven door Stec Groep. Uit het rapport blijkt dat het beschikbare aanbod van bedrijfsruimtes op bedrijventerreinen inmiddels is gedaald tot slechts 1,8%.

Deel dit artikel

Naast het zeer lage aanbod van bedrijfsruimtes blijkt dat ruim 40% van de nog beschikbare bedrijfsruimtes ongeschikt is. Dit betreft onder andere panden met lage duurzaamheidsscores. Tegelijkertijd blijft de vraag naar ruimte op bedrijventerreinen structureel hoog, mede als gevolg van opkomende economische trends. Het tekort aan beschikbare en courante bedrijfsruimtes op bedrijventerreinen in Nederland is daarom nijpend.

Algehele krapte in alle provincies van Nederland

Het CBS toont aan dat de leegstand van bedrijfsruimtes de laatste jaren steeds minder is geworden. Deze afname in leegstandsniveaus betekent dat ondernemers steeds meer moeite ondervinden bij het vinden van geschikte ruimte voor uitbreiding of verhuizing. Er heerst dus schaarste, waarbij er nauwelijks verschil in cijfers is tussen de provincies.

Tabel: Leegstand van bedrijfsruimte in Nederland

Bron: CBS – Landelijke leegstandsmonitor

Nóg grotere krapte op bedrijventerreinen

Op bedrijventerreinen is het aanbod van bedrijfsruimte zelfs nóg krapper. Het percentage aangeboden vierkante meters bedrijfsruimte op bedrijventerreinen ligt structureel ver onder het beoogde streefniveau van 5%.

Tabel: Aanbod bedrijfsruimte op bedrijventerreinen

Bron: Stec Groep – Aanbodmonitor bedrijfsruimte op bedrijventerreinen

Doorontwikkeling van bedrijven is cruciaal voor economie en samenleving

De enorme schaarste op de bedrijfsruimtemarkt vormt een belemmering voor ondernemers bij de groei van hun bedrijven. Het beperkt immers de mogelijkheden om in te stromen, uit te breiden of te verhuizen, wat resulteert in een gebrek aan dynamiek in zowel de economie als de samenleving. Het is daarom van groot belang om op een zo efficiënt mogelijke manier gebruik te maken van de beschikbare ruimte en zorgvuldig nieuw en duurzaam aanbod toe te voegen. Dit biedt kansen voor de particuliere vastgoedinvesteerder.

Beleggingskans: nieuwbouw van duurzame bedrijfsruimtes

Beleggen in nieuwe en duurzame bedrijfsruimtes biedt een uitstekend rendement. Deze ligt voor het compacte segment ( < 200 m2) tussen de 7.5% en 9%. Daarnaast zijn de huurinkomsten volledig indexeerbaar en is de verhuurbaarheid nagenoeg maximaal op basis van voornoemde krapte. Bovendien kan met een relatief laag bedrag geinvesteerd worden omdat de beleggingen in veel gevallen financierbaar zijn.

De rol en het aanbod van Aureum Vastgoed

Aureum Vastgoed ziet nieuwbouw als een uitgelezen kans om aan de structureel hoge vraag én verduurzamingsbehoefte van bedrijfsruimtes te voldoen. Wij mede-initiëren daarom ontwikkelprojecten welke na realisatie aangeboden worden aan particuliere vastgoedinvesteerders.

Wil je meer te weten komen over deze beleggingsniche of wellicht gaan investeren in duurzame bedrijfsunits? Plan een gratis adviesgesprek in. We staan je graag te woord!

Let op: de aangeboden informatie in dit artikel is enkel en alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Beslissingen die u neemt op basis van informatie in dit artikel zijn voor eigen rekening en risico.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang periodieke updates van onze vastgoed experts

Hoe kunnen we je helpen?

Ook interessant

Meld u gratis aan

Wij bieden beleggingen aan die niet beschikbaar zijn op openbare marktplaatsen. Meld u gratis aan.